Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - метода смене 6

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.22)   Решити $\int {\frac{{dx}}{{\sqrt {1 - {x^2}} {{\arcsin }^4}x}}} $

Пр.23)   $\int {\frac{{x - arctgx}}{{1 + {x^2}}}} dx$

Пр.24)   $\int {\frac{{\ln 3x}}{{x\ln 9x}}} dx$