Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - метода смене 5

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.17)   Решити  $\int {\frac{{dx}}{{1 + 9{x^2}}}} $

Пр.18)   $\int {\frac{{dx}}{{\sqrt {4 - 5{x^2}} }}} $

Пр.19)   $\int {\frac{{dx}}{{{{\left( {3x - 5} \right)}^2} - 4}}} $

Пр.20)   $\int {\frac{{dx}}{{{x^2} - 4x - 4}}} $

Пр.21)   $\int {\frac{{dx}}{{{x^2} + x + 1}}} $