Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - метода смене 4

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.15)   Решити  $\int {\frac{{{{\cos }^5}x}}{{\sqrt {\sin x} }}} dx$

Пр.16)   $\int {{{\sin }^5}\left( {\sin x} \right)} \cos xdx$