Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - метода смене 2

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.4)   Решити $\int {\frac{{{x^2}}}{{3{x^2} - 1}}} dx$

Пр.5)   $\int {{x^3}} {\left( {2{x^4} - 3} \right)^7}dx$

Пр.6)   $\int {x\sin \left( {2{x^2} - 1} \right)} dx$

Пр.7)   $\int {x \cdot {e^{4{x^2} - 2}}} dx$

Пр.8)   $\int {\frac{{\sqrt {1 - \ln x} }}{x}} dx$

Пр.9)   $\int {\frac{1}{{x\sqrt[3]{{{{\ln }^2}x}}}}} dx$