Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - метода смене 1

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити ${\int {\left( {5 - 2x} \right)} ^9}dx$

Пр.2)   $\int {\sqrt[3]{{4x + 3}}} dx$

Пр.3)   $\int {\frac{{xdx}}{{\sqrt {1 - {x^2}} }}} $