Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли 4

Интеграли. Особине интеграла. Примери табличних интеграла. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.19)   Решити $\int {\frac{{dx}}{{\sqrt {3{x^2} - 3} }}} $

Пр.20)   $\int {\frac{{{x^2}dx}}{{1 + {x^2}}}} $

Пр.21)   $\int {\frac{{{x^3} - {x^2} + x}}{{{x^2} + 1}}} dx$

Пр.22)   $\int {\frac{{\left( {1 + 2{x^2}} \right)}}{{{x^2}\left( {1 + {x^2}} \right)}}} dx$

Пр.23)   $\int {\frac{{{x^4}dx}}{{{x^2} + 1}}} $