Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли 3

Интеграли. Особине интеграла. Примери табличних интеграла Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.13)   Решити $\int {{2^x}} {e^x}dx$

Пр.14)   $\int {\frac{{3 \cdot {2^x} - 2 \cdot {3^x}}}{{2x}}} dx$

Пр.15)   $\int {\frac{{\cos 2x}}{{{{\sin }^2}x \cdot {{\cos }^2}x}}} dx$

Пр.16)   $\int {t{g^2}} xdx$

Пр.17)   $\int {\frac{{1 \cdot dx}}{{{{\sin }^2}x \cdot {{\cos }^2}x}}} $

Пр.18)   $\int {{{\cos }^2}} \frac{x}{2}dx$