Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли 2

Интеграли. Особине интеграла. Примери табличних интеграла. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.9)     Решити $\int {\frac{{\sin \frac{\pi }{6}}}{{{{\sin }^2}x}}} dx$

Пр.10)    $\int {\left( {8{x^3} - 3{x^2}} \right)} dx$

Пр.11)    $\int {\frac{{{{\left( {1 - {x^2}} \right)}^2}}}{{{x^3}}}} dx$

Пр.12)    $\int {\frac{{\left( {x - \sqrt x } \right)\left( {1 - \sqrt x } \right)}}{{\sqrt[3]{x}}}} dx$