Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли 1

Интеграли. Примитивна функција. Таблица интеграла. Особине интеграла. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити $\int {{x^3}dx} $

Пр.2)   $\int {{x^{ - 7}}dx} $

Пр.3)   $\int {\sqrt x } dx$

Пр.4)   $\int {x\sqrt[3]{x}} dx$

Пр.5)   $\int {\frac{x}{{\sqrt[3]{{{x^5}}}}}} dx$

Пр.6)   $\int {2{x^5}dx} $

Пр.7)   $\int {\frac{{2dx}}{{3{x^5}}}} $

Пр.8)   $\int {\frac{{\ln 8dx}}{x}} $