Четврти разред средње школе

Интеграција рационалних функција 4

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.4)   Решити  $\int {\frac{{dx}}{{{x^5}2{x^3} + x}}} $