Четврти разред средње школе

Интеграција рационалних функција 3

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Решити   $\int {\frac{{2{x^2} - 5x + 1}}{{{x^3} - 2{x^2} + x}}} dx$