Четврти разред средње школе

Интеграција рационалних функција 2

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)   Решити   $\int {\frac{{x - 3}}{{{x^3} - x}}} dx$.