Четврти разред средње школе

Функције - примена извода 3

Примена извода. Угао између кривих.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.5)   Одредити угао под којим се секу криве ${x^2} + {y^2} - 4x = 1$

            и ${x^2} + {y^2} - 2y = 9$.