Четврти разред средње школе

Функције - примена извода 2

Примена извода. Једанчина тангенте и нормале криве.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Одредити једначину тангенте и нормале криве

            $y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}}$ у тачки пресека криве са $y$-осом.

Пр.4)   Одредити угао под којим се секу параболе $y = {\left( {x - 2} \right)^2}$

            и $y =  - 4 + 6x - {x^2}$.