Четврти разред средње школе

Функције - примена извода 1

Примена извода. Једанчина тангенте.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити једначину тангенте и нормале криве

            $f\left( x \right) = 2{x^2} - 3x + 7$ у тачки $A\left( {2, - 3} \right)$.

Пр.2)   Одредити једначину тангенте графика функције

            $y =  - {x^2} - 2$ која је паралелна прави $p:4x - y + 1 = 0$.