Четврти разред средње школе

Функције - изводи вишег реда 2

Изводи вишег реда. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Одредити други извод функције:

            $y = \frac{{2{x^2} - 2x + 1}}{{x - 1}}$

Пр.4)   $y = \ln \sqrt {1 - {x^2}} $

Пр.5)   $y = arctg\frac{x}{{\sqrt {1 - {x^2}} }}$