Четврти разред средње школе

Функције - изводи вишег реда 1

Изводи вишег реда. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити све изводе дате фунцкије:

            $y = 2{x^4} - 3{x^2} + 5$

Пр.2)   Одредити тећи извод функције:

            $y = \frac{{1 - x}}{{1 + x}}$