Четврти разред средње школе

Функције - извод имплицитне функције 2

Извод имплицитно задате функције. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.6)   Одредити извод функције:

            $y = {x^x}$

Пр.7)   $y = {x^{{x^x}}}$

Пр.8)   $y = x{\left( {\ln x} \right)^{1 - \cos x}}$