Четврти разред средње школе

Функције - извод имплицитне функције 1

Извод имплицитно задате функције. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити извод функције:

            $6{x^2} - 4y = 0$

Пр.2)   $2{x^2} - 3{y^2} + 6 = 0$

Пр.3)   $3{x^2} + xy - 2{y^2} + 7 = 0$

Пр.4)   ${e^x} + xy + {e^y} - 13 = 0$

Пр.6)   $\ln \left( {xy} \right) + {x^2} + {y^2} - 13 = 0$