Четврти разред средње школе

Функције - извод функције 8

Извод функције. Извод сложене функције. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.7)   Одредити извод функције:

            $y = \sqrt {\frac{{x + 1}}{{x - 1}}} $

Пр.8)   $y = \ln \sqrt[3]{{2x - 1}}$

Пр.9)   $y = {\left( {x + {{\left( {x + {{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}} \right)}^2}} \right)^2}$