Четврти разред средње школе

Функције - извод функције 7

Извод функције. Извод сложене функције. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити извод функције:

            $y = {\left( {2x - 5} \right)^2}$

Пр.2)   $y = {\left( {4{x^2} - 7x - 13} \right)^{10}}$

Пр.3)   $y = {\left( {7{x^3} - 12{x^2} + 1} \right)^7}$

Пр.4)   $y = \frac{1}{{\sqrt[7]{{2{x^2} - 3x}}}}$

Пр.5)   $y = \sin \left( {3x - 7} \right)$

Пр.6)   $y = \ln \left( {{x^3} - 3{x^2} + 4x - 15} \right)$