Четврти разред средње школе

Функције - извод функције 6

Извод функције. Извод производа и количника. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.16)   Одредити извод функције:

              $y = \frac{{{x^2}}}{{{x^2} + 1}}$

Пр.17)   $y = \frac{{{e^x}}}{{{x^4}}}$

Пр.18)   $y = \frac{{\ln x + 1}}{{\ln x}}$

Пр.19)   $y = \frac{{1 - \cos x}}{{1 + \cos x}}$

Пр.20)   $y = \frac{{arctgx}}{x} - \frac{{\ln x}}{2}$