Четврти разред средње школе

Функције - извод функције 5

Извод функције. Извод збира и разлике. Извод производа. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.10)   Израчунати извод функције:

             $y = tgx - \sin x$

Пр.11)   $y = \frac{{4x}}{5} - {e^x} + \frac{{\ln x}}{2} - 3arctgx + {5^x}$

Пр.12)   $y = \left( {2 - 2x} \right)\left( {3{x^2} - 4x} \right)$

Пр.13)   $y = {x^5} \cdot \cos x$

Пр.14)   $y = 2xlnx - \frac{{{x^2}}}{4}$

Пр.15)   $y = x - \sin x\cos x$