Четврти разред средње школе

Функције - извод функције 4

Извод функције. Извод збира и разлике. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати извод функције $y = 7{x^2} - 3x + 14$.

Пр.2)   Израчунати извод функције $y = 2{x^3} - \frac{2}{{{x^2}}} + \frac{1}{{2x}} - \frac{1}{2}$.

Пр.3)   Пронаћи извод функције $y = 4\sqrt[3]{{{x^2}}} - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt x  - 0,5$.

Пр.4)   Пронаћи извод функције $y = 2{x^2}\sqrt x  - \frac{{x\sqrt[3]{x}}}{2}$.