Четврти разред средње школе

Функције - извод функције 3

Извод функције. Таблица извода. Правила за диференцирање. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити први извод функције:

            а) $y = 5$

            б) $y =  - \frac{2}{3}$

            в) $y =  - 0,005$

Пр.2)   Одредити први извод функције:

            а) $y = {x^7}$

            б) $y = {x^{ - 10}}$

            в) $y = {x^{\frac{2}{7}}}$

Пр.3)   Одредити извод функције $y = \sqrt[4]{x}$.

Пр.4)   Одредити извод функције $y = x\sqrt {{x^3}} $.

Пр.5)   Одредити извод функције $y = 4 \cdot {x^5}$.

Пр.6)   Одредити извод функције $y = \frac{{4\sqrt[3]{{{x^2}}}}}{3}$ .