Четврти разред средње школе

Функције - испитивање функција 3

Испитивање тока и цртање графика функције. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)    Испитати функцију $f\left( x \right) = \frac{{\ln x}}{{{x^2}}}$.