Четврти разред средње школе

Функције - испитивање функција 2

Испитивање тока и цртање графика функције. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)   Испитати функцију $f\left( x \right) = \frac{{{x^2}}}{{x - 2}}$.