Четврти разред средње школе

Функције - испитивање функција 1

Испитивање тока и цртање графика функције. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Испитати функцију $f\left( x \right) = \frac{x}{{{x^2} - 1}}$.