Четврти разред средње школе

Функције - асимптоте функција 4

Домен, нуле, знак и асимптоте функције.

Задаци

Текстови задатака објашњених у видео лекцији.

Одредити асимптоту графика функције:

пр.9)   $f(x) = \frac{{6x - {x^2} - 9}}{{x - 2}}$