Четврти разред средње школе

Функције - асимптоте функција 3

Коса асимптота, дефиниција, једноставни и сложенији примери.

Задаци

Текстови задатака објашњених у видео лекцији.

Одредити асимптоту графика функције:

пр.8)   $f(x) = \frac{{{x^3}}}{{{{(3 + x)}^2}}}$