Четврти разред средње школе

Функције - асимптоте функција 2

Хоризонтална асимптота, дефиниција, једноставни и сложенији примери.

Задаци

Текстови задатака објашњених у видео лекцији.

Одредити асимптоту графика функције:

пр.4)   $f(x) = {2^x}$

пр.5)   $f(x) = arctgx$

пр.6)   $f(x) = \frac{{2 - 2{x^2}}}{{{x^2} + 3}}$

пр.7)   $f(x) = \sqrt {{x^2} + 2}  - \sqrt {{x^2} - 5x}$