Четврти разред средње школе

Функције - асимптоте функција 1

Вертикална асимптота, дефиниција и једноставни примери.

Задаци

Текстови задатака објашњених у видео лекцији.

Одредити вертикалну асимптоту графика функције:

пр.1)   $f(x) = lnx$

пр.2)   $f(x) = ctgx$

пр.3)   $f(x) = \frac{1}{{{x^2} - 9}}$

пр.1)   $f(x) = lnx$

$f\left( x \right){\text{ }} = {\text{ }}lnx$

$Df:x \in \left( {0; + \infty } \right)$

437 png

$B.A.:\mathop {lim}\limits_{x \to {0^ + }} lnx =  - \infty $

$B.A.:x = 0$

пр.2)   $f(x) = ctgx$

пр.3)   $f(x) = \frac{1}{{{x^2} - 9}}$