Четврти разред средње школе

Екстремне вредности и превојне тачке функција 2

Монотоност и екстремне вредности функција. Конвексност, конкавност и превојне тачке функција. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Одредити монотоност, екстремне вредности, конвексност и

            превојне тачке функције $y = \frac{{4x - {x^2} - 4}}{{x - 1}}$.

Пр.4)   Испитати ток функције $y = \left( {x - 1} \right){e^{2x}}$.