Онлајн курсеви енглеског језика

 

Учите енглески похађајући онлајн курсеве.

Овог лета организујемо интензивне онлајн курсеве енглеског језика. Курсеви трају пет недеља. Предавања се одржвају три пута недељно у терминима од два сата.

Цена курса је 12000 динара.

Бесплатан Elementary курс - курс почиње 10.07. (понедељак) - група попуњена

Термини бесплатног Elementary курса: понедељак, среда, петак од 09:00 до 11:00

Предавања пратите у нашој интернет учионици (технолошка платформа WizIQ - добитник неколико признања као најбољи систем за учење на даљину). Интернет учионицу користимо од 2011.-те године, на наше и на задовољство наших полазника.

Сва предавања се снимају и снимци су полазницима доступни за преузимање.
Предавања су интерактивна, обогаћена додатним садржајима (бројни додатни материјали у виду аудио и видео записа, текстова, вежби и тестова).

Сваки полазник ће имати профил на нашем порталу. Садржај профила су хронолошки систематизовани материјали одржаних предавања, са напоменама и упутствима професора. Сјајно место да поновите градиво које сте до тог тренутка обрадили.

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИМ?

 • Пријавите се слањем мејла на skolarajak.engleski@gmail.com
 • У наслову мејла наведите за који курс се пријављујете
 • У телу мејла наведите Ваше име и презиме.
 • Након пријаве ћете добити изглед уплатнице, а касније и линк и упутство за приступ првом предавању.
 • Додатне инфoрмације телефоном на: 062 / 164 30 66

 

О предавачу

andrea ochoa leonЗдраво! Зовем се Andrea Ochoa Leon. Рођена сам у Арики, у Чилеу, 1985. године.

У 2012. сам дошла први пут у Србију, и тада сам почела да учим српски. Наравно процес учења још увек траје! Такође сам тада почела да предајем енглески и шпански (мој матерни језик) у школи страних језика. По професији сам професор енглеског језика. Моје студије сам завршила на филолошком факултету у Чилеу, а знање сам усавршила предавајући у школи školi King Edward VII у Енглеској.

Одувек сам волела језике и повезаност језика и културе. Основна функција језика је комуникација, па тако покушавам да и моја настава буде пре свега комуникативна. Поред конверзације, важна ми је и добра граматичка подлога, те тако настојим да код полазника направим баланс.

У слободно време уживам у гледању филмова, читању књига, и волонтирању прихватилишту за псе.

Elementary курс

На Elementary курсу (ниво А1) полазник се упознаје са основама граматике енглеског језика чиме се стиче способност учествовања у комуникацији заснованој на размени информација. Овим курсом обухваћена су основна времена које се најчешће користе у свакодневом говору.

Области покривене овим програмом су следећи:

 • Subject pronouns + positive forms of to be; Possessive’s; Possessive adjectives.
 • Yes/no questions with to be; Indeterminate articles a/an; Negative form of to be.
 • Present Simple: I/you/we/he/she/it; This, that, these, those, noun plurals.
 • Present Simple: negative;  Modals: can/can’t
 • Countable and uncountable nouns; How much? How many?; Some and any.
 • Object pronouns; I’d like.
 • There is/are; Have got; Modifiers (very, quite, really).
 • Past of to be: all forms; Past Simple of regular verbs: positive; Past Simple:
 • Question forms and short answers; Past Simple: negative.
 • Pronoun one/ones; Possessive pronouns; Past Simple: irregular verbs.
 • Present Simple; Adverbs of frequency; Present Continuous; Adverbs of manner.
 • Present Simple and Present Continuous; Comparison of adjectives; Sup. adjectives.
 • Prefer + noun/-ing form; Will for spontaneous decisions and offers
 • Present Perfect (been with ever/never): I/you/we/they;
 • Present Perfect with regular/irregular verbs (he/she/it); -ing form as a noun.
 • Modals: Can/can’t, have to/don’t have to; Review of wh-questions.
 • Present Continuous for future; Be going to for intentions; Infinitive of purpose.
 • Verbs +infinitive/-ing form (want, would like, like, etc.)

 

Pre-Intermediate курс

На Pre-Intermediate курсу (ниво А2) полазник ће научити да разуме и користи различите језичке функције почев од разумевања преко писања до комуникације. Посебан акценат је на граматици и вербалној конверзацији чиме се полазник оспособљава да самостално користи језик у дескриптивне и наративне сврхе.

Кроз овај програм полазник се упознаје са следећим областима:

 • Likes and dislikes; Present Simple; Adverbs of frequency;
 • Present Simple tense/Present Continous tense.
 • Past Simple tense; So and neither
 • Articles.
 • Verb patterns: -ing to + infinitive.
 • So, because.
 • Possessives.
 • The Future: will/going to.
 • Prepositions.
 • Quantifiers.
 • Comparatives.
 • Present Perfect tense.
 • Relative pronouns.
 • Modal verbs.
 • Past Continuous tense.
 • Passive voice.
 • The First/Second Conditional.
 • Past Perfect tense.

 

Intermediate курс

Intermediate курс (ниво Б1) омогућава разумевање језика на нивоу изворног говорника и употребу граматички исправних реченица у свакодневну говору.

На овом курсу обухваћене су следеће области:

 • Present Simple and Present Simple Continuous tense.
 • Past Simple tense.
 • Adjectives.
 • Question tags.
 • Past Continuous tense.
 • Modal verbs.
 • Adverbs.
 • Reported Speech.
 • Relative clauses.
 • Passive voice.
 • Causative Have.
 • The First/Second/Third Conditional.
 • Past Perfect tense.
 • Past Perfect Continuous tense.
 • Past Modal Verbs.

 

Upper-Intermediate курс

Upper-Intermediate (ниво Б2) тј. виши средњи курс енглеског језика, омогућава успешно комуницирање односно разумевање и усмено изражавање на енглеском. Како усмени тако и писани енглески језик добиће форму готово налик оној код изворних говорника енглеског језика.  Ниво који је неопходно усвојити да би полазник био спреман за напредни ниво.

Upper-Intermediate курс је посвећен следећим  областима:

 • Revision of present and past tenses.
 • Articles.
 • Expressing the Future.
 • Adjectives.
 • Relative clauses.
 • Participle clauses.
 • Gerund and Infinitiv.
 • Modals.
 • Past modals.
 • Clauses of purpose.
 • The Passive.
 • Passive constructions with Say, Believe...
 • Countable and Uncountable nouns.
 • Possessives.
 • Reported Speech.
 • Prepositions.
 • Conditionals.
 • Phrasal verbs.

 

Advanced курс

Advanced курс (ниво Ц1) тј. напредни ниво енглеског језика након којег је полазник спреман да течно, без грешке, уз богат вокабулар комуницира користећи четири језичке вештине (listening, speaking, reading and writing). Како усмени тако и писани енглески језик добиће форму готово налик оној код изворних говорника енглеског језика.

Области које су обухваћене овим програмом су:

 • Verbs/adjectives with prepositions; Passives.
 • Verbs patterns; Comparatives review; Participles clauses/gerunds.
 • Narrative tenses review; Compound words; Inversion.
 • Future probability; Future forms review; Sentence adverbials.
 • Emphasis; Conditional sentences; Link words of time and contrast.
 • Articles; Whatever, whoever, whenever; As…as and describing quantity.
 • Relative clauses; fronting.
 • Reporting verbs; Continuous aspect; unreal past.
 • Dependent prepositions; discourse markers.
 • Modals (and verbs with similar meanings);  Modals of deduction (Past and present) Uses of would.