Онлајн курс Јава веб програмирања

Онлајн курс Јава веб програмирања

Курс је у току.

Онлајн курс у трајању од 8 месеци намењен је почетницима и подељен у две целине:

  1. Основе јава програмирања, процедуралног и објектног 
  2. Веб програмирање и базе података

Циљ курса је да полазник у неколико фаза, кроз пројекте, овлада основама Јава програмирања (Java Core programming), објектно-оријентисаног програмирања и основама Веб програмирања. На крају курса полазници ће бити оспособљени да направе динамичку Јава Веб апликацију, са више функционалности, која се ослања на базу података.

Сва предавања се одржавају у интернет учионици и снимају. Ви (са Вашим приступним подацима) можете да их погледате и одложено (било да сте га пропустили или желите повово да га погледате), када желите и колико пута желите.
Све материјале ћете добити у ПДФ формату, сав потребан софтвер ћете инсталирати уз помоћ професора. 
Полазници на крају курса добијају уверење о завршеном курсу са спецификацијом тема које су обрадили на курсу.

Пријавите се на време

  • Пријавите се слањем мејла на skolarajak.java@gmail.com
  • Као наслов мејла ставите: Јава курс веб програмирања - пријава.
  • У телу мејла наведите Ваше име и презиме.
  • Након пријаве ћете добити изглед уплатнице,а касније и линк и упутство за приступ првом предавању.
  • Додатне инфoрмације телефоном на: 062 / 164 30 66, радним даном од 07:30 до 19:30 и суботом 09:00 до 15:00
  • Могућност одложеног гледања снимка предавања
  • Цена: 6000 ДИНАРА по месецу, плаћање месец за месец
  • Термини одржавања предавања : понедељак и четвртак од 20:00 до 22:00

 

Садржај курса

1. Основе Јава програмирања

 1.1. УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ 
-Aлгоритми, програми-апликације, алгоритамско размишљање, ток од анализе реалног система до тестирања програма, подаци-информације
1.2. УВОД У ЈАВУ, ОСНОВЕ ПРОЦЕДУРАЛНОГ ПРОГРАМИРАЊА
- Шта је Јава, Јава окружење, инсталација Јаве, програмски језици, историјат, верзије Јаве, синтакса, семантика, прагматика,
Рад у конзоли, примитивни типови података, петље-контроле тока података,
1.3. ОСНОВЕ ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНОГ (ОО) ПРОГРАМИРАЊА
- Објектно оријентисан концепт, шта је објекат, класа, основни принципи објектног размишљања, наслеђивање, апстракција/енкапсулација, полиморфизам, генерализација, ...
1.4. СТРУКТУРА ЈАВА ПРОГРАМА
- Синтакса Јаве: модификатори приступа, објекти и класе (Object, Class) методе, интерфејси, апстрактне класе, унутрашње класе, низови, стрингови (Strings), 
колекције, пакети класа, улазно-излазне операције (IO), рад са фајл системом, прве класе, управљање изузецима (Exceptions), Јава АПИ (Java API), 
коришћење екстерних Јава библиотека, main(), super(), иницијализације објеката, casting,...
1.5. УПРАВЉАЊЕ МЕМОРИЈОМ – референце, heap, Garbage Collector 
1.6. ПРАВИЛА ПРОГРАМИРАЊА, КОНВЕНЦИЈЕ (Java coding standard)
1.7. JАВА РАЗВОЈНО ОКРУЖЕЊЕ
- Инсталација развојног окружења (Eclipse), упознавање рада у развојном окружењу, контрола верзионирања програма (SVN , CVS), плугинови (plugins)
1.8. ИЗРАДА ЈАВА АПЛИКАЦИЈЕ
- Јава класе, и прављење Јава пројекта са више функционалности
1.9. РАД СА РЕЛАЦИОНИМ БАЗАМА ПОДАТАКА
- Основе релационих база података, инсталација MySQL, основе синтаксе SQL језика за управљање базама података, 
Јава драјвери за конекцију на базу (jdbc drivers), прављење модела базе, табеле унос-читање података из базе, конекција на базу преко апликације, ...
1.10. ИЗРАДА ЈАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1.11. ДЕБАГОВАЊЕ ЈАВА АПЛИКАЦИЈЕ (debug)
1.11. ЛИТЕРАТУРА
1.12. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ

2. Основе Веб програмирања

2.1. ПРОТОКОЛИ
- Увод у интернет, URL, HTTP/S, POST/GET методе, сесије (session), захтеви (request), 
2.2. УВОД У ЈАВА ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ
- Клијент/сервер архитектура, вишеслојне апликације(multi-tier architecture), веб сервери/контејнери, веб програмирање у Јави, примери,...
2.3. ИНСТАЛАЦИЈА ВЕБ СЕРВЕРА
- инсталација Apache Tomcat или JBoss апликативног сервера, покретање, учитавање индекс почетне странице (index page),...
2.4. ПОКРЕТАЊЕ РАЗВОЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ
- Eclipse IDE for Java EE Developers , коришћење Eclipse Јава ЕЕ окружења са акцентом на сегмент за Веб програмирање, пуштање апликације у продукцију (deploy)
2.5. ОСНОВЕ HTML-a
2.6. УВОД У JSP - Java Server Pages
2.7. JSP scriptlets
2.8. JSP tags
2.9. EL - expression language
2.10. Java Servlets
2.11. MVC pattern
2.12. ЈАВА БИНОВИ (JavaBeans)
2.13. РАД СА УЛАЗНИМ КОМПОНЕНТАМА-ДИНАМИЧКЕ ФОРМЕ
- логин страница (login page), отпремање фајлова (file upload), улазне компоненте форме (text fields, text area, combo box, radio buttons, check boxes,...), submit форме,
2.14. ПОВЕЗИВАЊЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ СА БАЗОМ ПОДАТАКА
- унос-брисање-модификација-преглед (CRUD) података из базе, динамичко генерисање страница на основу садржаја базе података
2.15. ИЗРАДА ЈАВА ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ
2.16. ДЕБАГОВАЊЕ У JAVA EE
2.17. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ
2.18. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ ПРОЈЕКТА

Јава - илустрација