На овом часу je обрађена тема - Сабирање и одузимање у скупу рационалних бројева. Час је одржан у четвртак 29.12. у 16:30.
Циљ курса је увести полазнике у основе Јава програмирања (Java Core programming), објектно-оријентисаног програмирања и основе Веб програмирања.
Четоромесечни курс РНР програмирања за почетнике
Онлајн курс за ученике трећег до шестог разреда основних школа
Онлајн припрема за звршне и пријемне испите из математике
Припрема за завршне испите из математике за основну школу и пријемне испите на факултете.
Интернет учионица је алат за преношење знања на даљину који користимо од 2011. године (технолошка платформа wiziq).
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...