Курс почиње 21.01.2019. Учење кроз пројекте. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JQuery
ПОКЛОН ЗА ВАС - Формуле и дефиниције за завршни испит
Како се припремити за завршни испит
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...