Kурс има за циљ да вас упозна са Git-ом, и омогући вам несметан и комотан рад са овим алатом..
Забавна и едукативна игрица за учење таблице множења.
Интернет учионица је алат за преношење знања на даљину који користимо од 2011. године (технолошка платформа wiziq).
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...