Курс почиње 11.06.2018. Учење кроз пројекте. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JQuery
Како ефикасно искористити преостало време - наша искуства и препоруке. Намењено ученицима и њиховим родитељима.
Онлајн часови Школе Рајак. Једноставно и приступачно. Припрема за пријемне испите по плану и програму.
Часови за које не морате губити време на одлазак и повратак. Уштедите време и уклопите часове у ваш распоред. Искусни професори. Редовна комуникација са родитељима, мејлом, телефоном. Уколико нисте задовољни, вратићемо паре.
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...