Tерминологиja и техникe тестирања софтверских производа. Курс почиње 03.09. Пријаве до 31.08.2018.
Циљ курса је увести полазнике у основе Јава програмирања (Java Core programming), објектно-оријентисаног програмирања и основе Веб програмирања. Пријава до 28.09.2018.
Онлајн часови. Једноставно и приступачно. Припрема за пријемне испите.
Онлајн часови Школе Рајак. Једноставно и приступачно. Припрема за пријемне испите по плану и програму.
Часови за које не морате губити време на одлазак и повратак. Уштедите време и уклопите часове у ваш распоред. Искусни професори. Редовна комуникација са родитељима, мејлом, телефоном. Уколико нисте задовољни, вратићемо паре.
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...