Курс почиње 16.04.2018. Учите кроз пројекте. Пријаве до 15.04.2018.
Научите да самостално креирате сложенију Андроид апликацију
Учионица на технолошкој платформи WizIQ, коју успешно користимо од 2011. године
Онлајн часови Школе Рајак. Једноставно и приступачно. Припрема за пријемне испите по плану и програму.
Часови за које не морате губити време на одлазак и повратак. Уштедите време и уклопите часове у ваш распоред. Искусни професори. Редовна комуникација са родитељима, мејлом, телефоном. Уколико нисте задовољни, вратићемо паре.
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...