Претрага

Средња школа - други разред

Квадратна неједначина 1

Квадратна неједначина. Дискриминанта. Једноставни примери.

Квадратна неједначина 2

Квадратна неједначина. Сложенији примери.

Квадратна неједначина 3

Квадратна неједначина. Сложенији примери.

Остале видео лекције...

Средња школа - трећи разред

Аналитичка геометрија у равни

Растојање тачака (дужина дужи), подела дужи у датој размери, средина дужи. Дефиниције.

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 1

Једначина праве: експлицитни облик, општи облик, сегментни облик. Дефиниције.

Остале видео лекције...

Средња школа - четврти разред

Функције - понављање градива 1

Линеарна и квадратна функција.

Функције - домен функције 1

Домен функције. Одређивање домена.

Функције - нуле функције 1

Одређивање домена и нула функције на једноставним примерима.

Остале видео лекције...

Средња школа - први разред

Геометрија - аксиоме

Аксиоме припадања и паралелности.

Геометрија - подударност дужи и углова

Понављање градива. Напоредни углови, углови са паралелним крацима, суплементни углови, комплементни углови.

Геометрија - аксиоме

Аксиоме припадања и паралелности.

Остале видео лекције...

Школа Рајак